Programi

Redoviti program predškolskog odgoja i obrazovanja odvija se kroz:

  • Cjelodnevni, program s ručkom (9-10 satni)
  • Poludnevni program s ručkom (5-6 satni)
  • Poludnevni program bez ručka (5-satni)

Odgojno –obrazovni rad odvija u dvije podružnice: Dječji vrtić “Potjeh” i Dječji vrtić “Gita” s po tri odgojne skupine.

Posebni programi (verificirani – MZO):

  • Integrirani predškolski obogaćeni program
  • Kreativna igra
  • Mali istraživači
  • Sigurnosno zaštitni programi

Zaposlenici Ustanove

Ravnateljica/odgojiteljica Marina M.
Psihologinja Lidija M.
Zdravstvena voditeljica Ana J.
Pedagoginja
Domar Ilija L.
Administrativno – računovodstveni djelatnik Natalija K.-R

Odgojiteljice Dječjeg vrtića Potjeh

Dječji vrtić Potjeh

Odgojiteljice Apolonija B., Katarina E.,
Marinela M., Antonija N.,
Mirela R.
Odgojiteljica na zamjeni Anita D.
Kuhar Nikola M.
Spremačice Mirna B. , Dalija P.
Spremačica na zamjeni Ivanka R.

Dječji vrtić Gita

Odgojiteljice
Kuhar
Spremačice

Implementacija Nacionalnog kurikuluma u Plan vrtića okosnica je u stvaranju tzv.Kulture vrtića,odnosno identiteta naše ustanove stoga nam je od velike važnosti za cjelokupno djelovanje vrtića fleksibilnost te međusobno prilagođavanje svih djelatnika.

Vjerujemo da stručnost, zajedništvo, trud, rad i predanost uvijek donose uspjeh, kako djece, tako i nas koji smo tu da im pružimo sigurnu i kvalitetnu podršku u razvoju.

Želimo biti oslonac roditeljima na putu odgoja i obrazovanja njihova djeteta i zajedničkom suradnjom omogućiti djetetu sretan i razvojno poticajan boravak u našem vrtiću.