24. travnja 2024. g.

Međunarodni znanstveni skup pod nazivom „Ivana Brlić-Mažuranić u novom mileniju“, posvećen 150. godini autoričina rođenja, održan je u Slavonskom Brodu od 18. do 20. travnja 2024. Na skupu je sudjelovala i naša odgojiteljica Dječjeg vrtića Palunko te prezentirala svoje koautorsko djelo pod nazivom Metodički pristup Ivaninim djelima u radu s djecom s teškoćama u razvoju (A methodical approach to Ivana’s literary works in working with children with developmental disabilities). U radu je prikazano istraživanje na uzorku od 8 učiteljica razredne i predmetne nastave kako bi se identificirali metodički pristupi obrade djela Ivane Brlić-Mažuranić u radu s djecom s teškoćama u razvoju (oštećenje jezično-govorne glasovne komunikacije, intelektualne teškoće, poremećaji iz spektra autizma, disleksija, disgrafija, poremećaj pažnje, smanjeno radno pamćenje te specifične teškoće u učenju). Rezultati istraživanja ukazali su na važnost prilagodbe metodičkih pristupa, tj. individualizacije pristupa i sadržaja kako bi se premostili izazovi i prepreke s kojima se učitelji susreću.