Poštovani,

Brodsko-posavska županija donijela je odluku da se na razini županije ovogodišnji upisi u prvi razred osnovne škole provode elektroničkim putem, korištenjem Nacionalnog informacijskog sustava upisa u osnovne škole.

U prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2024./2025. upisuju se djeca koja do 01. travnja 2024. godine navršavaju šest godina života i to djeca rođena od 1. travnja 2017.  do 31. ožujka 2018. godine, kao i djeca kojima su prošle školske godine odgođeni upisi u osnovnu školu ili iz drugih razloga nisu upisana u osnovnu školu, a školski su obveznici.

22. veljače 2024. godine u Nacionalnom informacijskom sustavu za upise u osnovne škole otvaraju se prijave za redovan upis u 1. razred osnovne škole. Roditelji će preko poveznice https://osnovne.e-upisi.hr/ moći podnijeti prijavu za upis svoga djeteta u 1. razred osnovne škole, sve do 31. ožujka 2024. godine.

U sustavu će roditeljima biti vidljivi opći podaci o djetetu te škola na čijoj se listi školskih obveznika dijete nalazi prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta. Odmah po podnošenju prijave roditelji će moći odabrati mogućnosti koje im se nude u dodijeljenoj školi npr. izborne predmete, produženi boravak i sl. Također, ako imaju razloga za to, roditelji će prilikom podnošenja prijave moći izraziti želju za upis u drugu školu od one kojoj dijete pripada prema upisnom području.

Napominjemo, prijave za upis djece s utvrđenim teškoćama su otvorene već ranije, od 1. veljače 2024. godine do 31. ožujka 2024. godine.

Uz prijavu za redovne upise u 1. razred osnovne škole od 22. veljače 2024. godine do 31. ožujka 2024. godine, roditelji će moći podnijeti i zahtjev za prijevremeni upis u 1. razred osnovne škole kao i za privremeno oslobađanje od upisa u 1. razred osnovne škole.

Postupak utvrđivanja psihofizičkoga stanja djece radi upisa u prvi razred provodit će se od 01. veljače 2024.  do 31. svibnja 2024. godine. Liječnički pregled djeteta obavlja se u ambulantama Službe za školsku medicinu u Slavonskom Brodu (A. Cesarca 71) i Novoj Gradiški (M. Gupca 40 B) uz predočenje: važeće zdravstvene iskaznice, OIB-a, potvrde obiteljskog liječnika ili pedijatra o zdravstvenom stanju djeteta i eventualnih specijalističkih nalaza, iskaznice o cijepljenju sa točnim datumima prethodnih cijepljenja, zubne putovnice koju izdaje djetetov stomatolog i medicinske dokumentacije ako je dijete u tretmanu, rehabilitaciji ili na konntrolnim pregledima. Ostali članovi Stručnog povjerenstva škole procjenjuju psihofizičko stanje djeteta radi upisa u prvi razred osnovne škole u školi od  31. ožujka do 31. svibnja 2024. godine.

S obzirom da se u sustav za elektroničke upise u osnovne škole ulazi preko portala e-Građani, roditelji koji nemaju vjerodajnice za ulazak u portal moraju se javiti školi kojoj pripadaju prema upisnom području koja će prijavu za upis njihovog djeteta izvršiti umjesto njih.

Za sve ostale informacije, termine testiranja u školi, liječničkih pregleda i laboratorijskih pretraga potrebno je pratiti mrežne stranice škole kojoj dijete pripada prema upisnom području.

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu

KLASA: 602-02/24-09/01
URBROJ: 2178-05-02/1-24-4
Slavonski Brod, 23. SIJEČNJA 2024.