8.svibnja 2023. godine

Danas se u Dječjem vrtiću Potjeh osim kovačevog kovanja željeza kovalo i znanje djece. Znanje o tradicijskim i starim zanatima kojih je sve manje. Djeca vrtićkih skupina sudjelovala su u radionicama koje su  pripremili kožar, kovač, lončar, opančar i čipkarica. Gosti kažu kako stari zanati poput ovih izumiru, ali po velikom i dugotrajnom interesu djece o tome bi se dalo govoriti. Djeca su izrazito usmjerena i motivirana za ovakve aktivnosti i nova znanja, koja ostaju kao naslijeđe tradicijskih i starih zanata.

Više o “kovanju” znanja možete pogledati u videu.

Autor: Apolonija Boras, mag.praesc.educ.