Javna objava – upis djece za pedagošku godinu 2022.-2023

Obrasce potrebne za upis djece u dječji vrtić i za nastavak korištenja usluge možete preuzeti ovdje.