Naziv projekta:
„Igrom do govora, faza II“ – programi aktivnog uključivanja za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama govora i jezika u Slavonskom Brodu
Korisnik:
Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod
Partneri u projektu:
  1. Dječji centar Logos
  2. Dječji vrtić Potjeh
  3. Udruga za razvoj kreativnih potencijala djece, mladih i odraslih „Laboratorij kreativnosti“
Kratki opis projekta:
Projektom „Igrom do govora, faza II“ projektni partneri Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić i Dječji vrtić Potjeh, Dječji centar LOGOS i udruga Laboratorij kreativnosti, doprinose unapređenju kvalitete i dostupnosti izvaninstitucionalnih usluga za djecu s teškoćama u razvoju na urbanom području Slavonski Brod na način da osiguravaju sinergiju u radu pri detekciji teškoća već u ranoj i predškolskoj dobi i uključivanje djece s teškoćama u djelotvorne usluge psihosocijalne podrške i rane intervencije koje provode osposobljeni stručnjaci primjenjujući multidisciplinarni pristup i suvremene metode.

CILJNE SKUPINE:
– Djeca s teškoćama u razvoju – 100

Cilj:
Doprinijeti povećanju uključenosti u društvo za 100 djece rane i predškolske dobi u riziku od socijalne isključenosti zbog komunikacijskih, govorno-jezičnih ili intelektualnih teškoća širenjem i unapređenjem kvalitete izvaninstitucionalnih usluga na području UP Slavonski Brod ostvarenjem sinergije u radu civilnog i odgojno-obrazovnog sektora
Očekivani rezultati projekta:
Detekcija teškoća u razvoju već u ranoj i predškolskoj dobi te uključivanje djece s teškoćama u djelotvorne i po mjeri skrojene socijalne usluge psihosocijalne podrške i rane intervencije koje provode osposobljeni stručnjaci i roditelji primjenjujući multidisciplinarni pristup i suvremene metode doprinijet će stjecanju znanja, vještina i kompetencija 100 djece s teškoćama u razvoju s urbanog područja Slavonski Brod koja su im potrebna za socijalnu uključenost te osobno ostvarenje.
Ukupna vrijednost projekta:
1.317.398,80 kn
Iznos EU potpore:
1.317.398,80 kn
Razdoblje provedbe projekta:
15.02.2021. do 15.02.2023.
Kontakt osobe za više informacija:
Zorana Butorac, prof., e-mail: butoraczorana@gmail.com
Napomena:
„Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Grada Slavonskog Broda.“
Za više informacija o EU fondovima posjetite web stranice: