14.studeni 2021.godine

11. i 12. studenoga 2021. OMEP Hrvatska organizirao je Znanstveno – stručni skup povodom 10.godišnjice OMEP-a Hrvatska. Skup se održavao u hotelu Amadria Park u Opatiji. Tema ovoga jubilarnog skupa bila je “Promjene u RPOO-u – RPOO kao promjena: odgoj i obrazovanje kao odgovor na novo normalno”, a cilj ovoga jubilarnog skupa bio je raspraviti promjene u ranom djetinjstvu te rani i predškolski odgoj i obrazovanje kao promjenu koja je temelj održive budućnosti.

Pojavom pandemije izazvane virusom Covid-19 dogodile su se neočekivane promjene u odgoju i obrazovanju, što uključuje promjene u organizacijskim i socijalnim  uvjetima provođenja odgojno-obrazovnog rada. Rani i predškolski odgoj i obrazovanje je bio posebno ranjiv.

Dan 1.: 11.sudeni 2021.

Održana su pozvana predavanja Marilyn Fleer, Sanje Tatalović Vorkapić, Ingrid Pramling Samuelsson i Ivane Visković. U “ovom” normalnom svi su naglasili važnost odnosa. Predstavljena su 24 rada. Na okruglom stolu raspravljalo se o kompetencijama odgojitelja u ovim zahtjevnim vremenima, a radni dio završen je predstavljanjem okvira kompetencija potrebnih odgojiteljima za praksu usmjerenu na dijete. Dan je završen rođendanskim slavljem 10 godina djelovanja OMEP-a.

Odgojiteljice Dječjeg vrtića Potjeh Apolonija Boras i Marinela Matković predstavile su rad na projektu “Mali istraživači za održivo življenje”.

Odgojno-obrazovni proces suvremenoga vrtića u središte programskih sadržaja uključuju ekološku edukaciju, koja dobiva smisao usvajanjem određenih znanja i oblika ponašanja značajnih za očuvanje i zaštitu okoliša. Ljubav prema prirodi i humanističkim vrijednostima moguće je razvijati u predškolskoj dobi uz ekološki pristup. Ekološki pristup uključuje utjecaje obitelji, dječjeg vrtića, odgojitelja i vršnjaka. Vrlo je važno je kako se trebamo ponašati prema prirodi, jer je priroda tj. svijet koji nas okružuje najveći prirodni laboratorij u kojem se može istraživati i eksperimentirati.

U predškolskoj ustanovi djeci treba omogućiti stjecanje praktičnih kompetencija i znanja o prirodi i održivom razvoju uz koja se izgrađuju pozitivni stavovi i odnosi prema okolišu i prirodi. Zato je potrebno poticati i ohrabrivati dječje prirodne radoznalosti i želje za ispitivanjem i istraživanjem.

Uvođenjem djece u praktičan, istraživački rad osiguravamo spoznavanje prirode, što se pozitivno odražava na razvitak istraživačkog duha i stjecanje suvremene kulture rada. Suvremeni oblici ustrojstva odgojno-obrazovnog rada u dječjem vrtiću traže od odgojitelja temeljitu pripremu i veliku sposobnost, snalažljivost i usredotočenost tijekom rada, a zahtjev da se dijete od najranije dobi uči odgovornom ponašanju moguće je provesti ukoliko odrasli u ulozi djetetova modela imaju razvijenu svijest o održivom razvoju, očuvanju okoliša i odgovornom ponašanju prema prirodnim resursima.

Na tim osnovama koncipiran je i projekt Mali istraživači za održivo življenje, koji je praktičnim djelovanjem u projektnim aktivnostima imao za cilj formiranje pozitivnih stajališta djeteta prema okolišu i izgrađivanje humanističkih sustava vrijednosti.

Dan 2.: 12.studeni 2021. godine

Održana su pozvana predavanja Blaženke Bačlija Sušić, Pasija Sahlberga, Edite Rogulj i Alison Clark. Predstavljeno je 20 izlaganja znanstvenika i praktičara te se puno razgovaralo i raspravljalo.

Kako bi išle u korak s novim zahtjevima i promjenama koje su nas zadesile pojavom pandemije izazvane virusom Covid-19 odgojiteljice Apolonija Boras i Marinela Matković ovim znanstveno-stručnim skupom dobile su brojne odgovore na nove uloge u odgojno-obrazovnom radu s djecom rane i predškolske dobi, jer se odgojitelj stalno treba prilagođavati novinama, ali i stjecati i nova znanja i vještine. Ovakva događanja povezuju odgojitelje i stručnjake, koja se temelje na “istraživanju i zajedničkom
razumijevanju kompleksnih fenomena proizašlih iz odgojno-obrazovne prakse”
(Vujičić i sur. 2012: 346)
te imaju priliku istraživati i propitivati svoju vlastitu praksu u svrhu osobnog i profesionalnog razvoja za što kvalitetniju odgojno-obrazovnu praksu.

Velika je čast biti dio ovako važnoga znanstveno-stručnog skupa i tima OMEP Hrvatska.

Autor: Apolonija Boras, mag.praesc.educ.

 

#10godinaOMEPHrvatska

#omep2021