24. kolovoza 2021.

POMOĆNI RADNIK ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU – 4 izvršitelja/ice na određeno nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno

Javni poziv možete vidjeti ovdje: Natječaj Pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf