10. kolovoza 2021.

ODGOJITELJ/ICA PRIPRAVNIK/ICA – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme

Javni poziv možete vidjeti ovdje: Natječaj za prijem u radni odnos radnika – odgojitelj/ica pripravnik/ica – na određeno puno radno vrijeme

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf