Srpanj 2020. godine – Dječji vrtić Gita za Dječji vrtić Potjeh

Kolovoz 2020.godine – Dječji vrtić Potjeh za Dječji vrtić Gita