Upute za roditelje o važnosti provedbe Nacionalnog preventivnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti 2018.- 2028.

Upute za roditelje djece školskih obveznika

Poštovani roditelji,

u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije želimo Vas upoznati s uputama kako bi Vam olakšali pripremu za zdravstveni pregled djece upisnika u prvi razred pedagoške godine 2024./2025..

Potrebno je pripremiti svu medicinsku dokumentaciju od djeteta koje ide na određene preglede- logoped, psiholog, edukacijski rehabilitator, specijalistički nalazi vida, sluha, alergije, psihijatar, neuropedijatar i ostalo… svakako je potrebno da dijete dođe s naočalama ako ih ima kao i s nalazom).

Svaki školski liječnik će slati svoje popise ovisno o upisnim područjima (prema mjestu prebivališta ili boravišta dijete pripada određenoj školi).

NA PREGLED ZA UPIS U 1.R. POTREBNO JE PONIJETI:

1. potvrdu nadležnog obiteljskog liječnika ili pedijatra o zdravstvenom stanju djeteta u predškolskoj dobi

2. ZUBNU PUTOVNICU–  OTIĆI S DJETETOM kod stomatologa , obaviti pregled i zatražiti ZUBNU PUTOVNICU

3.Iskaznicu cijepljenja sa podacima o primljenim cjepivima

4. Zdravstvenu iskaznicu

5. MEDICINSKU DOKUMENTACIJU djeteta, za dijete koje ju ima, ( nalazi, psihologa, logopeda, edukacijskog rehabilitatora neurologa, psihijatra, nalazi vida, sluha i drugi nalazi ako dijete ide na svoje redovite kontrole ili je u tretmanu)

6. POPUNJEN UPITNIK O PORODIČNOJ HIPERKOLESTEROLEMIJI

Uz dopis o terminima za pregled liječnik će napisati je li e- uputnica za laboratorij već izdana ( pa roditelj može prije pregleda obaviti laboratorij ili će to biti nakon pregleda kod školskog liječnika). Svi koji su bili odgođeni za prošlu šk. godinu, a odradili su kolesterol ove godine opet će izvaditi krv  ( ali samo zbog hemoglobina) i urin.

-prije vađenja krvi zbog pretrage na ukupni kolesterol potrebno je da dijete bude natašte i da večernji obrok bude najkasnije 12 sati prije vađenja krvi ( na primjer ako dijete vadi krv u 8 sati ujutro onda da ne jede poslije 8 sati navečer) i da obrok nije sa masnoćama ( jaja, slanina, suhomesnati proizvodi, hobotnica, lignje,  pržena hrana,pohana hrana, pizze s masnim sirevima,vrhnje, slastice).

Za pregled urina– urin  se može ponijeti od kuće. Kupiti u ljekarni bočicu. Uzeti prvi jutarnji urin ( drugi mlaz).

RODITELJI DJECE ZA PRIJEVREMENI UPIS, MORAJU SE JAVITI  U URED DRŽAVNE UPRAVE, PRIJE DOLASKA NA PREGLED!

 

U prilogu su upitnik za porodičnu hiperkolesterolemiju ( ne popunjavaju ga oni koji su prošle godine bili odgođeni) i letak sa uputama za pregled.

Također tko od roditelja želi biti bolje informiran, može pogledati videozapise (u prilogu su linkovi školska medicina BPŽ) o pregledu prije upisa u prvi razred i razvojnim karakteristikama djece u dobio od 6 godina.

Obavijest roditeljima djece o postupku upisa u 1. razred osnovne škole u školskoj godini 2024./2025.

Poštovani,

Brodsko-posavska županija donijela je odluku da se na razini županije ovogodišnji upisi u prvi razred osnovne škole provode elektroničkim putem, korištenjem Nacionalnog informacijskog sustava upisa u osnovne škole.

U prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2024./2025. upisuju se djeca koja do 01. travnja 2024. godine navršavaju šest godina života i to djeca rođena od 1. travnja 2017.  do 31. ožujka 2018. godine, kao i djeca kojima su prošle školske godine odgođeni upisi u osnovnu školu ili iz drugih razloga nisu upisana u osnovnu školu, a školski su obveznici.

22. veljače 2024. godine u Nacionalnom informacijskom sustavu za upise u osnovne škole otvaraju se prijave za redovan upis u 1. razred osnovne škole. Roditelji će preko poveznice https://osnovne.e-upisi.hr/ moći podnijeti prijavu za upis svoga djeteta u 1. razred osnovne škole, sve do 31. ožujka 2024. godine.

U sustavu će roditeljima biti vidljivi opći podaci o djetetu te škola na čijoj se listi školskih obveznika dijete nalazi prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta. Odmah po podnošenju prijave roditelji će moći odabrati mogućnosti koje im se nude u dodijeljenoj školi npr. izborne predmete, produženi boravak i sl. Također, ako imaju razloga za to, roditelji će prilikom podnošenja prijave moći izraziti želju za upis u drugu školu od one kojoj dijete pripada prema upisnom području.

Napominjemo, prijave za upis djece s utvrđenim teškoćama su otvorene već ranije, od 1. veljače 2024. godine do 31. ožujka 2024. godine.

Uz prijavu za redovne upise u 1. razred osnovne škole od 22. veljače 2024. godine do 31. ožujka 2024. godine, roditelji će moći podnijeti i zahtjev za prijevremeni upis u 1. razred osnovne škole kao i za privremeno oslobađanje od upisa u 1. razred osnovne škole.

Postupak utvrđivanja psihofizičkoga stanja djece radi upisa u prvi razred provodit će se od 01. veljače 2024.  do 31. svibnja 2024. godine. Liječnički pregled djeteta obavlja se u ambulantama Službe za školsku medicinu u Slavonskom Brodu (A. Cesarca 71) i Novoj Gradiški (M. Gupca 40 B) uz predočenje: važeće zdravstvene iskaznice, OIB-a, potvrde obiteljskog liječnika ili pedijatra o zdravstvenom stanju djeteta i eventualnih specijalističkih nalaza, iskaznice o cijepljenju sa točnim datumima prethodnih cijepljenja, zubne putovnice koju izdaje djetetov stomatolog i medicinske dokumentacije ako je dijete u tretmanu, rehabilitaciji ili na konntrolnim pregledima. Ostali članovi Stručnog povjerenstva škole procjenjuju psihofizičko stanje djeteta radi upisa u prvi razred osnovne škole u školi od  31. ožujka do 31. svibnja 2024. godine.

S obzirom da se u sustav za elektroničke upise u osnovne škole ulazi preko portala e-Građani, roditelji koji nemaju vjerodajnice za ulazak u portal moraju se javiti školi kojoj pripadaju prema upisnom području koja će prijavu za upis njihovog djeteta izvršiti umjesto njih.

Za sve ostale informacije, termine testiranja u školi, liječničkih pregleda i laboratorijskih pretraga potrebno je pratiti mrežne stranice škole kojoj dijete pripada prema upisnom području.

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu

KLASA: 602-02/24-09/01
URBROJ: 2178-05-02/1-24-4
Slavonski Brod, 23. SIJEČNJA 2024.

Priprema djece za polazak u jaslice/vrtić

Odluka o oslobađanju plaćanja obveza za usluge Dječjeg vrtića dok su vrtići zatvoreni

Odluku možete vidjeti ovdje:Odluka