Programi

Redoviti program predškolskog odgoja i obrazovanja odvija se kroz:

  • Cjelodnevni, program s ručkom (9-10 satni)
  • Poludnevni program s ručkom (5-6 satni)
  • Poludnevni program bez ručka (5-satni)

Odgojno –obrazovni rad odvija se u tri skupine.

Posebni programi (verificirani – MZO):

  • Integrirani predškolski obogaćeni program
  • Kreativna igra
  • Mali istraživači
  • Sigurnosno zaštitni programi

Odgojiteljice Dječjeg vrtića Potjeh

Zaposlenici našeg vrtića

Marina M., ravnateljica/odgojiteljica
Lidija M., psihologinja
Ana J., zdravstvena voditeljica

Odgojiteljice:
Apolonija B., Katarina E.,
Marinela M., Antonija N.,
Mirela R.

Odgojiteljice na zamjeni:  Josipa B. i Anita D.

Kuhar: Nikola M.
Domar: Ilija L.
Administrativno – računovodstveni djelatnik: Natalija K.-R.
Spremačice: Mirna B. i Dalija P.

Implementacija Nacionalnog kurikuluma u Plan vrtića okosnica je u stvaranju tzv.Kulture vrtića,odnosno identiteta naše ustanove stoga nam je od velike važnosti za cjelokupno djelovanje vrtića fleksibilnost te međusobno prilagođavanje svih djelatnika.

Vjerujemo da stručnost, zajedništvo, trud, rad i predanost uvijek donose uspjeh, kako djece, tako i nas koji smo tu da im pružimo sigurnu i kvalitetnu podršku u razvoju.

Želimo biti oslonac roditeljima na putu odgoja i obrazovanja njihova djeteta i zajedničkom suradnjom omogućiti djetetu sretan i razvojno poticajan boravak u našem vrtiću.