Pravo na pristup informacijama

Slav.Brod 21.siječnja 2019.god.

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) uređeno je pravo na pristup informacijama koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti. Odredbama navedenog Zakona propisuju se načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na pristup informacijama i postupak ostvarivanja i zaštite prava na pristup informacijama.

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i djelovanja tijela javne vlasti.
Građani svoje pravo na pristup informacijama ostvaruju podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pisani zahtjev se podnosi na adresu:
Dječji vrtić Potjeh Slavonski Brod
Moslavačka 42
35 000 Slavonski Brod
Zahtjev se može predati u tajništvo Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod ili putem elektronske pošte:
mailto:info@dv-potjeh.hr

Usmeni zahtjev primiti će na zapisnik službenik za informiranje, svakim radnim danom Ustanove u vremenu od 09,00-14,00 sati.

Službenik za informiranje:
Marina Matković, ravnateljica-odgojiteljica
Tel: 035 890 14 35

Dječji vrtić Potjeh može uskratiti informaciju sukladno članku 15. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13)

                                                                                                   Ravnateljica

                                                                                                         Marina Matković