Listopad 2023.godine

Cilj projekta:

Igra kao osnovna aktivnost djeteta ima u sebi cilj i svrhu i kao takva je prirodni
oblik učenja svijeta koji ga okružuje.

Skupina:

Djeca u 4 i 5 godini života

Očekivani ishodi:

Djeca će usvajati nove riječi i širiti vokabular, učit će se suradnji, dijalogu te
zamišljati kako je biti druga osoba. Djeca će razvijati empatiju te razvijati mogućnost gledanja na
činjenice iz različitih perspektiva i iz ugla drugih osoba.

Opis projekta:

Prateći dječje interese već u listopadu počinjemo realizirati projekt “Igra
uloga” formiranjem centra “Trgovina”. Sve aktivnosti ćemo realizirati na način u kojima su djeca
uključena te u kojima se potiče njihova suradnja i dogovor. Tijekom godine pratit ćemo djetetove
interese i na temelju toga planirati i razvijati igru,