3.svibnja 2023.godine

6. Dani medijske pismenosti u organizaciji Agencije za elektroničke medije i Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, u suradnji s brojnim partnerima i uz podršku Ministarstva kulture i medija i Ministarstva znanosti i obrazovanja, održavaju se od 24. do 30. travnja 2023., s aktivnostima i u tjednima prije i poslije toga.

Glavni ciljevi projekta su podizanje svijesti javnosti o važnosti medijske pismenosti i kritičkog razmišljanja o medijskim sadržajima, stvaranje prilika za medijsko obrazovanje što većeg broja građana, posebice djece i mladih, te podrška nastavnicima i odgojiteljima osiguravanjem obrazovnih materijala za razvoj medijske pismenosti.

Ove godine slogan Dana medijske pismenosti je “U ravnoteži – online i offline” i fokus je na utjecaju medija i društvenih mreža na mentalno zdravlje djece i mladih, kao i na problemu dezinformacija te važnosti kritičkog promišljanja i medijskog obrazovanja.

Dječji vrtić Potjeh “U ravnoteži – online i offline”

U Dječjem vrtiću Potjeh Dane medijske pismenosti 2023. obilježili smo  izložbom “Offline” u kojoj su odgojiteljice vrtića iz foto dokumentacije dječjih aktivnosti u vrtiću uz pomoć fotografije kao medija u kutićima za roditelje prikazali interese djece, proces u odgojno-obrazovnom radu te fokus učenja. Za djecu izložba “Offline” jača pamćenje i pomaže u prisjećanju pojedinih aktivnosti tj. učenja te ponovnog procesuiranja za novu stepenicu učenja. Fokus objektiva bile su ruke djece u aktivnostima i igri (ruke koje stvaraju i uče čineći), senzorno – integrativno okruženje u kojemu se stvara  sigurna, nenametljiva okolina unutar koje dijete može usmjeravati vlastite kretnje i inicirati aktivnosti unutar kojih će dobiti podražaj koji mu nedostaje, djeca u aktivnostima poput čitanja i istraživanja…

“Život i rad u suvremenom društvu brzih promjena i oštre konkurencije zahtijevaju nova znanja, vještine, sposobnosti, vrijednosti i stavove, tj. nove kompetencije pojedinca, koje stavljaju naglasak na razvoj inovativnosti, stvaralaštva, rješavanje problema, razvoj kritičkog mišljenja, poduzetnosti, informatičke pismenosti, socijalnih i drugih kompetencija. Njih nije moguće ostvariti u tradicionalnom odgojno-obrazovnom sustavu koji djeluje kao sredstvo prenošenja znanja.”  (Nacionalni  okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezatno i srednjoškolsko obrazovanje (2010.)

“Online” aktivnostima u vrtiću nastojimo djeci omogućiti što veću samostalnost i samoorganiziranost uz koje djeca preuzimaju odgovornost za vlastito učenje, a kao primjer dobre prakse izabrali smo aktivnost slušanja glazbe uz pomoć QR kodova u kojoj djeca mogu samostalno i samoorganizirano birati vrstu glazbe koju žele slušati, ali i trajanje iste. Također, kvalitativno bogaćenje okruženja može dovesti do velikih promjena u ponašanju djece te kao indirektna podrška učenju  koja potiče autonomiju djeteta.

Dječji vrtić Gita

Dane medijske pismenosti u DV Gita obilježili smo najavljenim događajem otvorenog tipa s aktivnostima za djecu vrtićke dobi i njihove roditelje organiziranim prema materijalima na stranici medijskapismenost.hr. Neke od planiranih aktivnosti bile su zajedničko gledanje video materijala: “Moj svijet”, čitanje slikovnice: “Slikovnica o medijima”, praćeno praktičnim aktivnostima iz Multimedijskog priručnika za djecu predškolske i rane školske dobi te video projekcije sa aktivnostima djece u vrtiću.

Autori: Apolonija Boras, meg.praesc.educ.

                                                                                                                                 Antonija Norac, mag.praesc.educ.