Javna objava- upis djece u gradske vrtiće za pedagošku godinu 2023./2024.

Obrasce potrebne za upis djece u dječji vrtić te za nastavak korištenja usluge vrtića možete preuzeti ovdje .