Iznimno smo ponosni na naše odgojiteljice koje uspješno polažu modul za modulom te su sve bliže završetku edukacije engleskog jezika koja je organizirana u sklopu projekta Obitelj+.

Od rujna prošle godine, dvanaest odgojiteljica iz više područnih odjela Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod  i partnera Dječji vrtić Potjeh, uspješno polaze edukaciju engleskog jezika, u suradnji sa Pučkim otvorenim učilištem Libar.

Edukacija se provodi u više modula, do stupnja znanja stranog jezika B2, a završetkom edukacija polaznice stječu svjedodžbe o znanju stranog jezika.

Osim što edukacija doprinosi jačanju kvalitete odgojno-obrazovnog rada odgojiteljica, važno je istaknuti da  je program ranog učenja stranog jezika oblik poticanja i podrške djetetovog cjelovitog razvoja.

 

Organizacija edukacija sufinancirana je u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj priloga isključiva je odgovornost Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod.