Danas nas je posjetila Marina Gojković , prof. GLOBE voditelj, koja nam je nesebično pokazala kako djeca predškolske dobi mogu sudjelovati u GLOBE programu.

Program GLOBE predviđa redovita i kontinuirana učenička mjerenja i opažanja u neposrednom okolišu škole, u području atmosfere, vode, tla i pokrova. Prikupljeni se rezultati unose u zajedničku bazu podataka, koja je otvorena i dostupna svim posjetiteljima na adresi: www.globe.gov

Zamisao o znanstveno obrazovnom programu GLOBE (Globalno učenje i opažanje za dobrobit okoliša) obznanio je na Dan planeta Zemlje 1994. godine tadašnji američki potpredsjednik Al Gore. Na isti je dan (22. travnja) 1995. godine program eksperimentalno pokrenut u SAD, a vlade mnogih zemalja diljem svijeta tih su dana s američkim predstavnicima potpisale sporazume o provođenju programa GLOBE.

Hrvatska je bila među prvim zemljama koje su pristupile ostvarivanju tog svjetskog programa Sporazum je potpisan 13. travnja 1995.). Odgovorna institucija, koja je potpisnik Sporazuma o implementaciji programa GLOBE u Hrvatskoj je Ministarstvo znanosti i obrazovanja, dok je za neposrednu provedbu zadužena Agencija za odgoj i obrazovanje.

Sudjelujući u programu djeca na konkretnim primjerima primjenjuju teoretska znanja te iskustvenim učenjem stječu nove spoznaje o cjelovitosti okoliša, razvijajući pritom brojne vještine i pozitivne stavove te stječu samosvijest temeljenu na svom aktivnom sudjelovanju i doprinosu.

PROJEKT: GLOBE EUROPEAN FENOLOGY CAMPAIGN – TREE IS BEAUTIFUL

Cilj: Upoznati djecu s drvom iz prirode važnim za život čovjeka, kroz igru i stvaranje

Očekivani ishodi:

  • steći spoznaje o drveću našeg kraja
  • upoznati osobine drveća našeg kraja
  • upoznati dijelove drveća općenito
  • upoznati sjemenke i plodove tog drveća