1. travnja 2021.

KUHAR/ICA – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme (zamjena za duže bolovanje)

Javni poziv možete vidjeti ovdje: Natječaj kuhar na određeno

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/84

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf