Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu Brodsko-posavske županije, na temelju članka 17. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine” broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 i 98/19) po službenoj dužnosti donosi

 

PLAN UPISA u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2021./2022. za područje Brodsko-posavske županije

 I.

U prvi razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na području Brodsko-posavske županije upisuju se djeca koja do 01. travnja 2021. godine navršavaju šest godina života i to djeca rođena od 1. travnja 2014.  do 31. ožujka 2015. godine, kao i djeca kojima su prošle školske godine odgođeni upisi u osnovnu školu ili iz drugih razloga nisu upisana u osnovnu školu, a školski su obveznici.

PLAN UPISA U OSNOVNU ŠKOLU

ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE PSIHOFIZIČKOG STANJA DJETETA/UČENIKA (u svrhu prijevremenog oslobađanja od upisa u prvi razred osnovne škole)

ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE PSIHOFIZIČKOG STANJA DJETETA/UČENIKA ( u svrhu prijevremenog upisa u prvi razred osnovne škole)