Natječaj za prijem u radni odnos radnika – Pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju

30. studenog 2020.godine

POMOĆNI RADNIK ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU – 4 izvršitelj/ica – na određeno – na nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)

Javni poziv možete vidjeti ovdje:NATJEČAJ

Poveznice:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf