Dječji vrtić Potjeh Slavonski Brod javna je Ustanova u kojoj se ostvaruje predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci rane i predškolske dobi. Osnivač Ustanove je Grad Slavonski Brod. Unazad tri godine u sklopu Ustanove izgrađeni su i otvoreni Dječji vrtić Potjeh i Dječji vrtić Gita, a uskoro svoja vrata otvara i treći objekat Dječji vrtić Palunko.

U svim skupinama Ustanove provodi se redoviti odgojno-obrazovni program kao poludnevni ili cjelodnevni program i prilagođen je razvojnim potrebama djece te socijalnim, ekonomskim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji djece polaznika Dječjeg vrtića i sredine u kojoj živimo.

U sklopu redovitog programa odgoja i obrazovanja u Ustanovi Dječji vrtić Potjeh integrirani su određeni programi s dodatnim aktivnostima koji imaju svoje ciljeve, zadaće i sadržaje rada. Njihova posebnost osigurava programsku različitost i omogućava ostvarivanje prava djeteta na njemu odgovarajući program. Programi su usmjereni poticanju cjelovitog razvoja djece.

Posebni programi su:

INTEGRIRANI PREDŠKOLSKI OBOGAĆENI PROGRAM

Cilj integriranih predškolskih obogaćenih programa je obogatiti odgojno-obrazovni rad odabranim glazbenim, likovnim, sportskim, dramskim, ekološkim i informatičkim  aktivnostima. Programi su usmjereni na cjeloviti i razvojni pristup djetetu, uvažavanjem i poticanjem svih područja djetetovog razvoja, stvaranjem okruženja u kojem se poštuju dječja prava, integrativnosti sadržaja i aktivnosti radi poticajnog razvoja. Integrativnim programima poštuje se djetetova posebnost i osobnost gdje dijete kroz socijalne interakcije i aktivnosti je aktivni nositelj svog vlastitog razvoja. Predškolsko dijete uvijek ima pravo izbora hoće li, kada i koliko sudjelovati u aktivnostima.

PROGRAM KREATIVNA IGRA

Program ”Kreativna igra” omogućiti će aktivnu ulogu svakog djeteta u doživljavanju, proradi doživljaja i ekspresiji.  Kroz planirane aktivnosti osigurat će se kvalitetan život u izvan obiteljskim uvjetima, maksimalno uvažavati dječja prava te prava na izbor sredstava za igru, prostora za igru, partnera za igru i vrijeme provedeno u igri. Program “Kreativna igra” ima za cilj da se putem umjetnosti razvijaju svi kreativni potencijali kod djeteta kroz sva razvojna područja te s tim u vezi odgoj i obrazovanje djece usmjeren na one vrijednosti koje će djetetu omogućiti bogato i aktivno, vedro i radosno djetinjstvo putem vrijednih sadržaja iz područja likovne, glazbene, plesne, lutkarske, općenito scenske umjetnosti, a u cilju obogaćivanja životnog iskustva sada i u budućnosti.

PROGRAM MALI ISTRAŽIVAČI – STEAM

Cilj programa STEAM je poticanje cjelovitog razvoja djeteta predškolske dobi uz podržavanje i njegovanje istraživačkog i otkrivačkog duha djece te njihovih prirodnih potencijala i sposobnosti koje su stvar znanosti općenito, a to je učiti o istraživanju na način da istražuju. Provođenjem programa dijete se određuje kao jedinstveno, neponovljivo, cjelovito i kompleksno biće koje samokonstrukcijom, kao razvojnom akcijom, realizira svoju znanstvenu pismenost. Znanstvena pismenost podrazumijeva da djeca u okviru istraživačkih aktivnosti, osim usvajanja nekih praktičnih temeljnih znanja o načinima na koje funkcionira svijet koji ih okružuje, razvijaju i određene vještine i stavove iz područja znanosti.

SPORTSKI PROGRAM U DJEČJEM VRTIĆU PALUNKO

Program djeci omogućava funkcionalno-motorički razvoj, emocionalno sazrijevanje, kognitivni i govorni razvoj te pokušava stvoriti naviku tjelesnog vježbanja kao preduvjet pravilnog i zdravog odrastanja. Primjena što ranijih, a djetetu primjerenih kinezioloških programa može biti djelotvoran način da dijete počne razvijati zdrav način života već u predškolskoj dobi. Tjelesno vježbanje je nedvojbeno osnovno ponašanje (igra) koje u predškolskoj dobi treba uvažavati i poticati. Od treće do šeste godine dijete traži igru u društvu s drugom djecom jer je ono društveno biće, a igra je nagonska potreba za kretanjem. Igra je svakako najvažnija aktivnost djeteta u tom razdoblju, kroz koju se oslobađa i višak energije, a nakon čega se postiže mirnoća tijela i duha. Igrom se razvija i usavršava motorika, mišići, intelektualne funkcije, a pogotovo društveno ponašanje. Da bi predškolsko dijete usvojilo složenije motoričke strukture, potrebno je rukovodstvo odraslih koji organiziraju i usmjeravaju aktivnost djeteta.

Program planiraju, provode i vrednuju kineziolog i odgojitelji,a izvedbeni plan i program izrađuje kineziolog. Kineziolog je stručni suradnik za provedbu sportskog programa te je nositelj realizacije kinezioloških aktivnosti u skladu s planom i programom. Svi odgojitelji koji rade u skupinama u kojima se provodi sportski program su, uz Zakonom predviđenu stručnu spremu, dodatno educirani i trajno se stručno usavršavaju. Tijekom  programa provode se različite aktivnosti koje se prilagođavaju djetetovim potrebama i mogućnostima te u kojima se potiče tjelesno vježbanje od najranije dobi.