Dječji vrtić „Potjeh“

Skupina od 1. – 3. godine života Katarina Ereiz
Antonija Norac (zamjena Anamarija Elbl)
Skupina od 3. godine do polaska u školu I Apolonija Boras
Mirela Rajković
Valentina Jarić (odgojitelj pripravnik)
Skupina od 3. godine do polaska u školu II Marinela Matković
Anita Družijanić
Anđela Pranjić (odgojitelj pripravnik)

 

Dječji vrtić „Gita“

Skupina od 1. – 3. godine života Irena Zubović
Martina Stojanac
Skupina od 3. godine do polaska u školu I Marija Sirovina
Josipa Baškarić
Skupina od 3. godine do polaska u školu II Marina Matković (pola radnog vremena)
Martina Martinčević

 

Dokument možete preuzeti ovdje: Organizacija rada odgojitelja