Temeljem članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13), članka 18. Statuta i  članka 5. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Potjeh , Upravno vijeće Dječji vrtić Potjeh  donosi Odluku o upisu djece za pedagošku 2019./2020. godinu i objavljuju

 

            JAVNU OBJAVU UPISA  DJECE U DJEČJI VRTIĆ POTJEH  2019./2020. GODINU

Detaljnije ovdje: Javna objava upisa u u Dječji vrtić Gita