eTwinning – zajednica škola u Europi

eTwinning nudi platformu za odgojno – obrazovne djelatnike (učitelje, ravnatelje, knjižničare, odgojitelje, itd), koji rade u školama i dječjim vrtićima europskih država sudionica eTwinninga. Putem ove platforme članovi mogu komunicirati, surađivati, razvijati projekte, razmjenjivati znanja i iskustva te postati dijelom najzanimljivije obrazovne zajednice u Europi.

eTwinning promiče suradnju među školama u Europi putem upotrebe informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT-a) i pružanjem pomoći, alata i usluga školama. eTwinnining također pruža besplatno i kontinuirano mrežno stručno usavršavanje za nastavnike.

Lansiran još 2005.godine kao glavna aktivnost Europske komisije i njenog eLearning programa, eTwinning se uspješno integrirao u Erasmus+, program Europske unije u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta, već od 2014. godine.

 

O projektu “Mala hrvatska kuharica”

Projekt je započeo 1. prosinca 2019.godine, a planirano trajanje je tri mjeseca. U projektu sudjeluju djeca, roditelji, bake i odgojitelji  šest dječjih vrtića od kojih svaki predstavlja pojedinu regiju Hrvatske. Iz svakog partnerskog vrtića djeca su izabrala jelo koje su pripremila sa svojom bakom. Roditelji su uključeni fotografiranjem jela  i kuhara sa svojom bakom.

Projektni partneri:

Dječji vrtić Vladimir Nazor, Kastav

Dječji vrtić Žuto pače, Zadar

Dječji vrtić Cvit Mediterana, Split

Dječji vrtić Varaždin, Varaždin

Dječji vrtić Vrbovec, Vrbovec

Dječji vrtić Potjeh, Slavonski Brod

Cilj projekta jest:
-suradnja između djeteta i treće generacije u obitelji kao i suradnja vrtića s obiteljima djece polaznika
-djeca će učiti kroz praksu sa svojim bakama
-razvoj samopouzdanja kod djece
-demokratski odgoj (biranjem najboljih recepata)
-povezivanje vrtića iz različitih regija Hrvatske
-korištenje jednostavnih web alata primjerenih djeci najmlađe dobi

Projekt je primjer višegeneracijske suradnje, suradnje vrtića s obiteljima i lokalnom zajednicom i njegovanja tradicijske kulture.

Realizirane projektne aktivnosti prosinac- siječanj:

  • Jela izabiru djeca
  • Priprema jela u obiteljskom domu djeteta sa bakom
  • Roditelji pripremaju sastojke za jelo i fotografiraju proces pripreme jela
  • Odgojitelji s djecom pakiraju kolačiće u kutije
  • Djeca s odgojitelicama “prodaju” (humanitarni prilog roditelja) kolačiće
  • Djeca s odgojiteljicama izrađuju logo projekta
  • Djeca s roditeljima pišu recepte jela za tiskani oblik “Male hrvatske kuharice”

 

Partnerstvo roditelja i odgojitelja u projektu “Mala hrvatska kuharica”

Partnerstvo odgojitelja i roditelja ima veliku i značajnu ulogu. Osim kompetentnosti i jednih i drugih, potrebno je da odgojitelj roditelja smatra svojim suradnikom. Roditelji trebaju postati stalni sudionici odgojno-obrazovnog procesa zbog svoje djece i zbog sebe samih.

Uključenost roditelja u aktivnosti tijekom projekta, zajedno s djecom i odgojiteljima  omogućuje bolje razumijevanje načina na koji dijete uči. Projekt roditeljima daje različite  mogućnosti za ostvarivanje komunikacije i aktivnosti u obiteljskom domu. Djelujući jedni na druge, dijete-roditelj-odgojitelj, stvaraju na taj način kulturu odgojne ustanove.

PROJEKTNE ZADAĆE U SURADNJI S RODITELJIMA

 

U ODNOSU NA DIJETE ·         uključivanje roditelja u aktivnosti kojima se potiče razvoj djeteta

 

U ODNOSU NA ODGOJITELJE ·         zajednička odgovornost odgojitelja i roditelja da se razvije suradnički odnos

·         promicati duh i načela odgoja za demokraciju, građansko društvo, posebno prava svakog djeteta

 

U ODNOSU NA RODITELJE ·         razvoj partnerstva u podržavanju kvalitetne komunikacije usmjerene na dobrobit djeteta

·         obogaćivanje kvalitete komunikacije na relaciji obitelj-vrtić

·         poticanje aktivnog sudjelovanja roditelja u realizaciji programa

 

Upravo sudjelujući u projektu “Mala hrvatska kuharica” na najbolji mogući način povezali smo  obiteljsko i izvan-obiteljsko iskustvo. Usmjeravajući i usklađivajući odgoj u obitelji i izvan nje, odgojitelji su osigurali mogućnost sudjelovanja u projektnim aktivnostima djece u vrtiću, ali i u obiteljskom domu.

#malahrvatskakuharica