Dječji Katarinski sajam održan je 22. studenoga 2018. godine u sklopu 23. Katarinskog sajma u dvorani Vijuš. Naš je vrtić po drugi puta prodajnom izložbom sudjelovao na sajmu. Prodavali smo rukotvorine djece i odgojiteljica i na taj način senzibilizirali  važnost potrebe odgoja i obrazovanja za poduzetništvo od najranije dobi te stvaranje poduzetničkog ozračja koje će kroz igru i različite aktivnosti primjerene dječjoj dobi omogućiti djeci stjecanje nekih osnovnih poduzetničkih znanja, vještina i stavova.

Potreba za ovakvim aktivnostima proizašla je iz Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, a kojem je jedan od osnovnih ciljeva usklađenost s potrebama i razvojnim ciljevima hrvatskog društva i razvojnim potrebama pojedinca. Jedna od osam temeljnih kompetencija za cjeloživotno obrazovanje koje je odredila Europska unija, a obrazovna politika Republike Hrvatske prihvatila i navodi ih u Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje jest inicijativnost i poduzetnost. Ta se kompetencija odnosi na sposobnost pojedinca da ideje pretvori u djela te uključuje stvaralaštvo, inovativnost, inicijativnost, timski rad, nenasilno rješavanje sukoba, planiranje projekta radi ostvarivanja cilja te znanja i vještine potrebne za pokretanje društvenih i tržišnih djelatnosti. Naglasak je stavljen na očekivana odgojno- obrazovna postignuća u koja ulazi i razvoj poduzetničke kompetencije.