Kutić Gradske knjižnice u Dječjem vrtiću „Potjeh“

„Čitajmo im od najranije dobi“ samo je jedan od projekata u Republici Hrvatskoj koji se, između ostalog, temelji na što većoj povezanosti i produbljivanju suradnje gradskih knjižnica i dječjih vrtića.

Povodom Dječjeg tjedna u srijedu 3. listopada 2018. u suradnji s Gradskom knjižnicom, koja je donirala 10-ak slikovnica, oformili smo  kutić knjižnica.
Zanimljive priče, bajke, basne i slikovnice pronašle su svoj novi dom, svoj novi kutak na veliku radost djece. Kutić knjižnice u kojem djeca postaju i mali knjižničari, kreativni je način za razvijanje dječje ljubavi prema čitanju.